Vanliga frågor om kiropraktik

Vilka besvär och smärttillstånd kan en kiropraktor behandla?

En kiropraktor behandlar främst funktionsstörningar i leder som orsakas av obalans i kroppens rörelsemönster. Orsaken bakom obalansen kan vara repetitiva rörelser över lång tid, plötsliga rörelser som kroppen inte är förberedd för, stress och skador av olika slag. Har du fler frågor om kiropraktik? Kontakta oss!

Vilka åkommor behandlas hos kiropraktorn?

Nacke – huvudvärk, stelhet, ont i nacken, nackspärr, yrsel
Bröstrygg/revben – trötthet, stelhet, svårt djupandas, smärta
Ländrygg/bäcken – ryggskott, stelhet, ont i höften/ljumsken, ischias
Skuldror – nedsatt rörlighet axel, spänningar, musarm
Arm/hand – tennis- och golfarmbåge,
Ben/fot – knäskador, stelhet i fötter, hälsporre/tendinit

Hur kan jag veta att kiropraktik fungerar?

Dagens kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap, som ingår som en av flera i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att dess behandlingseffekt är vetenskapligt dokumenterad.

Varför ska kiropraktorn har en internationellt godkänd utbildning?

För att kunna ge kiropraktisk behandling på ett effektivt och säkert sätt, krävs det förutom djupgående teoretiska kunskaper goda tekniska färdigheter. Att utveckla detta kräver mycket träning, något som de internationellt godkända utbildningarna tillhandahåller. Att kiropraktorn har en solid teoretisk och praktisk utbildning är en förutsättning för säker behandling, precis som inom den övriga sjukvården.

Är kiropraktik en säker behandlingsmetod?

Ja, kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod när den utförs av en kvalificerad kiropraktor. Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktorbehandling är sällsynta, mer sällsynta än vid behandling med mediciner.
Men som vid all annan verksam behandling kan patienten få reaktioner på den kiropraktiska behandlingen. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället. Undersökningar visar dock att de flesta reaktioner uppstår kort tid efter behandling och beskrivs som lätta till måttliga och av kort varaktighet.

Hur vet jag att kiropraktorn är kompetent nog att behandla mig?

En legitimerad kiropraktor med utländsk utbildning har fem års universitetsstudier med fokus på leder, muskler och nervsystem. Dessutom minst 6 mån praktik inom svensk hälso- och sjukvård. En kiropraktor med denna bakgrund är även grundligt utbildad i differential diagnostik. Detta är mycket viktigt då vissa sjukdomar även kan ge symptom som ryggsmärtor, nacksmärtor, huvudvärk etc. l Sverige är det Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) som samordnar legitimerade kiropraktorer med utländsk utbildning och arbetar för att den internationella standarden ska bli allmängiltig här. Kontakta oss om du har fler frågor om kiropraktik!